Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thứ ba - 06/03/2018 16:32

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

—————-

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

– Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết những vấn đề mới, những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 1. Yêu cầu: Bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; có tính hành động cụ thể; trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi.
 2. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP
 3. Công tác giáo dục
 4. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 – 2022”; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”.
 5. Tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.
 6. Định kỳ hằng năm, xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/2019) và 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Xây dựng tủ sách “Bác Hồ với thanh thiếu nhi”, chuyên trang “Theo dấu chân Bác”. Triển khai Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, định kỳ tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp; 5 năm/2 lần tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc.
 7. Định kỳ 2 năm/lần tổ chức và mở rộng đối tượng tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh các cấp và Hội thi cấp toàn quốc mang tên “Ánh sáng soi đường”; nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng internet.
 8. Triển khai học tập các bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông trên Internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên.
 9. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm… nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của Đoàn và đất nước như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
 10. Xây dựng bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ; thường xuyên tổ chức các chương trình về nguồn, đến với địa danh lịch sử, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa; duy trì tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7 hằng năm. Tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và chào cờ đầu tháng tại cơ quan chuyên trách của Đoàn các cấp. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam như “Tự hào Việt Nam”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”…các cấp, cấp toàn quốc tổ chức 02 năm/lần. Khuyến khích đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia vào các câu lạc bộ bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương.
 11. Ban hành kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Xây dựng các tuyến bài giới thiệu các gương điển hình, người tốt việc tốt, các tin, bài có giá trị giáo dục, định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi trên các báo của Đoàn. Định kỳ tổ chức tuyên dương và giao lưu với các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực, đối tượng. Tổ chức hiệu quả các Ngày hội Thanh niên sống đẹp, Ngày hội đọc sách. Tuyên truyền, tổ chức tuyên dương gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”.
 12. 9. Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống ma túy giai đoạn 2018 – 2022”; tiếp tục triển khai Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Công an. Biên soạn, cung cấp các tài liệu phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Phối hợp sản xuất các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, trò chơi trực tuyến về kiến thức pháp luật. Định kỳ hằng năm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý. Phối hợp với các ngành để giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư, phấn đấu 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hoá được ít nhất 01 thanh niên chậm tiến; xây dựng được ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế.
 13. Xây dựng kế hoạch hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Định kỳ tổ chức các buổi nói chuyện thời sự về tình hình trong nước và quốc tế, giải đáp các vấn đề thanh niên quan tâm. Định kỳ 01 năm/lần tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và giao ban dư luận xã hội cấp Trung ương; 01 năm/2 lần hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố. Xây dựng cẩm nang sử dụng mạng xã hội tích cực trong thanh thiếu niên. Thường xuyên đăng tải những thông tin tích cực; có kế hoạch đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Chủ động xây dựng, điều hành các trang thông tin điện tử, kênh Youtube, Fanpage, Group Facebook theo các đối tượng thanh thiếu niên. Phát động cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân, fanpage của các cấp bộ Đoàn – Hội trên mạng xã hội.
 14. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa của Đoàn. Triển khai Quyết định số 517/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 08 dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích văn hóa, lịch sử và giáo dục truyền thống thanh niên Việt Nam. Tiếp tục thực hiện Đề án “Quy hoạch các khu di tích lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh”.
 15. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

* Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

 1. Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2022”. Tổ chức các đội trí thức trẻ (giảng viên trẻ và sinh viên xuất sắc chuyên ngành nông – lâm – ngư nghiệp), cán bộ, đoàn viên đang công tác tại các sở, ngành các địa phương, đội ngũ du học sinh sau khi về nước tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
 2. Hằng năm, mỗi cấp bộ Đoàn thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn đô thị. Xây dựng và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị. Đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn”; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân.
 3. Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018 – 2022”; chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu “Trồng mới 30 triệu cây xanh”. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia giám sát, tố giác các hoạt động vi phạm môi trường, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
 4. Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Xây dựng bộ công cụ để phổ biến pháp luật và văn hóa giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông cho thanh thiếu nhi. Duy trì hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông. Đăng ký đảm nhận các phần việc thanh niên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý an toàn giao thông. Nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ – đường sắt và các tuyến đường bộ có khu công nghiệp, kinh tế; tích cực tham gia xóa các điểm đen về an toàn giao thông.
 5. Tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của đời sống xã hội; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tham gia phát triển cộng đồng. Xây dựng các đội hình chuyên hoạt động tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nhất là trong các đợt hoạt động cao điểm. Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tình nguyện gắn với chuyên ngành học tập của sinh viên, lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, viên chức trẻ, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và ngành, địa phương; phát triển mô hình dự án tình nguyện. Đảm bảo thực hiện 01 chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 04 chiến dịch tình nguyện (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh).
 6. Tăng cường cơ chế phối hợp tổ chức các hoạt động giữa các tỉnh, thành đoàn tạo thành các cụm chiến dịch tổ chức trên các địa bàn trọng điểm. Kết nối, dẫn dắt, định hướng và hỗ trợ cho các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động tình nguyện. Nâng cao vai trò kết nối, điều phối hoạt động tình nguyện của Đoàn, Hội. Tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế, trong đó tập trung triển khai các đội tình nguyện hoạt động tại Lào, Campuchia.

* Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

 1. Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”, thành lập Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, tổ chức Ngày hội Sáng tạo trẻ. Xây dựng phần mềm trên thiết bị di động thực hiện chỉ tiêu “Đoàn viên, thanh niên đề xuất 01 triệu ý tưởng, sáng kiến”. Triển khai mô hình mỗi cơ sở đoàn 1 hộp thư sáng kiến, mỗi đoàn viên thanh niên 1 ý tưởng sáng tạo. Tổ chức tuyên dương các cá nhân, tập thể có sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực, tập trung cho các vấn đề xã hội quan tâm: môi trường, giao thông, giáo dục, quản lý đô thị, cải cách hành chính, phòng chống tệ nạn xã hội. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, diễn đàn sáng tạo trẻ trong các khu vực, giao lưu với các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công việc, học tập, sản xuất. Tổ chức diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu với chủ đề “Chung sức trẻ vì Việt Nam phát triển”. Vận động thanh niên tích cực tham gia hệ tri thức Việt số hoá. Tổ chức bình chọn các ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức trẻ qua phong trào “Ba trách nhiệm” và tuyên dương cán bộ, công chức trẻ giỏi.
 2. Tổ chức các hoạt động đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, thiết bị hiện đại; đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu sáng tác mẫu mã, kiểu dáng, nâng cao chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên các cấp, tập trung lựa chọn và triển khai một số công trình thanh niên có ý nghĩa, giá trị giáo dục, .
 3. Triển khai thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức. Phối hợp tổ chức các hội thi về chuyên môn, nghiệp vụ trong thanh niên công chức, viên chức. Tổ chức hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ trong cả nước. Đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh. Tham mưu xây dựng các cơ chế vận động, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức đề xuất, đăng ký đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng các chuyên đề phục vụ công tác trong từng lĩnh vực.

        * Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

 1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước sự chống phá của các thế lực thù địch; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng, sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống. Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tổ chức các hoạt động tiễn tân binh và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
 2. Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 – 2020, Đề án cầu giao thông nông thôn giai đoạn 2014 – 2020, Đề án xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013 – 2020. Triển khai Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”. Tổ chức chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo”, “Tháng ba biên giới”, Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Sinh viên Việt Nam với biển, đảo”, tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, nhân dân và các đơn vị lực lượng vũ trang tại các đảo tiền tiêu. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách hậu phương công an; quan tâm gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo.
 3. Triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”.
 4. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nghị quyết liên tịch số 01, Nghị quyết liên tịch số 03 của Trung ương Đoàn với Bộ Công an; Kế hoạch số 9330 giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) – Bộ công an. Nhân rộng các mô hình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học, công nhân lao động. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên ở cơ sở. Xây dựng và duy trì hoạt động mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” trên địa bàn đô thị; các câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ với phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”, “Bạn giúp bạn”, “Ánh sáng và niềm tin” và tổ chức các hoạt động giúp đỡ thanh niên hoàn lương. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không dùng ma túy), tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, đấu tranh chống buôn bán người, vượt biên trái phép.

III. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

* Chương trình Đồng hành với thanh niên trong học tập

 1. Triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”. Phối hợp tổ chức Hội thi tay nghề dành cho khối trường nghề. Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức: Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc, Giải thưởng Loa Thành, Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, Hội thi Olympic Kinh tế Lượng toàn quốc, Olympic tin học toàn quốc, Olympic cơ học toàn quốc, Hội nghị nghiên cứu khoa học trẻ khối các trường Y, Dược, Nông – Lâm – Thủy sản, Sư phạm, Kinh tế.
 2. Vận động nguồn lực hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập. Trung ương Đoàn duy trì hoạt động hiệu quả của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, Quỹ hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính. Vận động các nguồn lực để trao tặng học bổng, giải thưởng khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh niên trường học; hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Chú trọng hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, hạn chế tối đa trường hợp học sinh, sinh viên bỏ học do hoàn cảnh kinh tế; tiếp tục triển khai xây nhà bán trú dân nuôi, các điểm trường, trường học cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Tổ chức các hoạt động chăm lo sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.
 3. Tôn vinh, phát huy các tấm gương học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học qua các danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong sinh viên; “Học sinh 3 rèn luyện” trong học sinh Trung cấp; “Học sinh 3 tốt” trong học sinh THPT; tổ chức tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” các cấp.
 4. Thành lập mới và rà soát, củng cố các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học; các cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học. Xây dựng các thư viện, hệ thống tài liệu mở, “Không gian khoa học, công nghệ”. Tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu các ý tưởng, sáng kiến, mô hình, sản phẩm khoa học, công nghệ, dây chuyền sản xuất, mô hình quản lý mới.
 5. Phát triển các câu lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm; tổ chức các buổi trao đổi, các chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh trong học sinh, sinh viên. Tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc và Liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm ngoại ngữ toàn quốc trong sinh viên; hỗ trợ học sinh trong các trường Trung cấp học tập và rèn luyện thực hành tiếng Anh theo nghề nghiệp.
 6. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ; tuyên dương và hỗ trợ giáo viên trẻ ở các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

* Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”

 1. Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2021”. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.
 2. Xây dựng các giải pháp và phân bổ hàng năm đối với chỉ tiêu “Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên”. Tập trung triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, ưu tiên hỗ trợ doanh nhân trẻ, thanh niên nông thôn và sinh viên, chú trọng lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Vận hành Cổng thông tin thanhnienkhoinghiep.vn.
 3. Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” cho các đối tượng thanh niên. Xây dựng cơ sở dữ liệu về ý tưởng khởi nghiệp. Kết nối ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng; tổ chức Sàn giao dịch ý tưởng khởi nghiệp. Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia. Thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở Đoàn, Hội, các câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố.
 4. 34. Đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, nội dung hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hoàn thiện hệ thống đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trực tuyến trên thanhnienkhoinghiep.vn; duy trì hoạt động của Hội đồng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp khả thi của thanh niên. Triển khai chương trình “Mỗi doanh nhân một người thầy”, hành trình sách khởi nghiệp. Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp trong thanh niên; đào tạo đội ngũ tư vấn khởi nghiệp “Giảng viên nguồn khởi nghiệp quốc gia”. Trung ương Đoàn xây dựng thí điểm mô hình “Vườn ươm thanh niên khởi nghiệp” hoặc “Công viên khởi nghiệp”.
 5. 35. Định kỳ 6 tháng/lần tổ chức các buổi đối thoại, diễn đàn gặp gỡ giữa doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp với lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam định kỳ hằng năm tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam. Tạo các cơ hội để thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu được tham gia vào các diễn đàn khởi nghiệp khu vực, thế giới.
 6. Ra mắt Quỹ Thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn. Kêu gọi các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham mưu chính sách, chế độ ưu đãi về nguồn vốn, lãi suất cho thanh niên khởi nghiệp. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp lớn, các tổ chức tài chính vi mô hỗ trợ 10.000 tỷ đồng vốn cho thanh niên khởi nghiệp. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp xây dựng các kênh tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp.
 7. Ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 – 2022”. Xây dựng các giải pháp và phân bổ hàng năm đối với chỉ tiêu “Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên”.
 8. Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Đề án quy hoạch các trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên; triển khai nội dung về nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Tăng cường phát hiện, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại địa phương. Khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế.
 9. Mở rộng các hình thức tuyên dương, tôn vinh thanh niên có thành tích xuất sắc trong học nghề, lập nghiệp. Định kỳ phối hợp tổ chức các Hội thi tay nghề, Hội thi thợ giỏi, giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”, giải thưởng “Lương Định Của”.
 10. Tăng cường vai trò của các cơ quan truyền thông của Đoàn trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về nghề nghiệp, việc làm. Triển khai hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, tập trung trong đối tượng học sinh phổ thông (học sinh khối lớp 8, lớp 9, học sinh THPT và phụ huynh học sinh). Phối hợp triển khai chương trình tập sự tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đối với học sinh, sinh viên năm cuối trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng, đại học. Mở rộng địa bàn Chiến dịch “Tiếp sức người lao động”; tổ chức hành trình “Nghề bạn chọn, nghề tôi chọn”.
 11. 41. Hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững; thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế như: tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ thanh niên thành lập và chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Hỗ trợ đoàn viên thanh niên ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; khai thác ứng dụng phần mềm di động “thanh niên với nông nghiệp” trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản.

* Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”

 1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên. Xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục kỹ năng. Tham gia tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học.
 2. Tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên. Tổ chức giải bóng đá sinh viên toàn quốc, giải bóng đá U11, U15, U21, giải bóng rổ học sinh, sinh viên, giải thể thao sinh viên Việt Nam. Phát động cuộc vận động rèn luyện thân thể, tập thể dục trong thanh niên Việt Nam. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Tổ chức các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên. Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo phát triển thể chất, tầm vóc thanh niên Việt Nam.
 3. Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên. Tổ chức chương trình “Khát vọng trẻ”, “Tuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện hòa bình”. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Sản xuất, phối hợp sản xuất một số ấn phẩm văn hóa đáp ứng đời sống tinh thần của thanh thiếu nhi.
 4. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn. Thiết lập và sử dụng hiệu quả các đường dây nóng, kênh tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu nhi. Xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.
 5. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
 6. Ban hành hướng dẫn triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”giai đoạn 2018 – 2022. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp huy động nguồn lực nhằm thực hiện chỉ tiêu hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trong đó phấn đấu vận động trao tặng ít nhất 1.000 nhà Khăn Quàng Đỏ, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, học tập, sân chơi và các công trình nước sạch cho thiếu nhi.
 7. Hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi sinh hoạt hè tại địa phương. Xây dựng mới các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em, đảm bảo đến cuối nhiệm kỳ, mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 điểm vui chơi giải trí mới cho thanh thiếu nhi. Triển khai các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm chiến sĩ công an”, “Học làm người có ích”, “Hành trình trải nghiệm sáng tạo”. Các tỉnh, thành phố định kỳ hằng năm tổ chức ít nhất 01 trại hè cho cán bộ chỉ huy Đội; mỗi xã, phường, thị trấn định kỳ hằng năm có hình thức tổ chức trại hè cho thiếu nhi.
 8. Triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em giai đoạn 2018 – 2022. Thực hiện tốt vai trò đầu mối tiếp nhận thông tin từ tổng đài 111. Theo dõi, định hướng, hỗ trợ hoạt động của mô hình Hội đồng Trẻ em; nghiên cứu triển khai mô hình kỳ họp Hội đồng trẻ em cấp tỉnh.
 9. Chủ trì và phối hợp tổ chức các hoạt động ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em và tham gia phòng chống tai nạn thương tích, nhất là tình trạng đuối nước của trẻ em. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tập hợp đội ngũ luật sư tham gia bảo vệ trẻ em; kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, hành vi xâm hại trẻ em; hướng dẫn cơ sởtriển khai thí điểm mô hình“Bàn giao, quản lý trẻ em phòng chống tai nạn thương tích trong dịp hè”; triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em” giai đoạn 2018 – 2022.
 10. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, nếp sống, góp phần định hướng giá trị, hình thành nhân cách sống đẹp, ý thức tuân thủ pháp luật cho thiếu niên, nhi đồng. Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Sửa đổi tiêu chí danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”từng cấp; định kỳ tổ chức Đại hội hoặc Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ (cấp Liên đội vào cuối năm học; cấp huyện 5 năm 2 lần, cấp tỉnh 5 năm 1-2 lần và cấp toàn quốc 5 năm 1 lần). 
 11. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ”trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn”trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động giáo dục chủ quyền trong thiếu nhi. Trung ương Đoàn ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách Đội và huấn luyện chỉ huy Đội theo khung thống nhất. Định kỳ hằng năm tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng, Trại Huấn luyện Chỉ huy Đội; Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố tổ chức các trại huấn luyện kỹ năng.
 12. Thành lập Hội đồng Đội các cấp, hoàn thành trong tháng 6/2018. Sửa đổi, bổ sung Chương trình Rèn luyện đội viên, Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội. Thực hiện nghiêm túc Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đổi mới các hình thức sinh hoạt Liên đội dưới cờ, sinh hoạt chi đội, sinh hoạt sao nhi đồng. Thành lập tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập. 
 13. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo định kỳ hằng năm tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác Đội và thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục công lập.
 14. Phát huy vai trò của hệ thống cung, Nhà thiếu nhi trong phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi.
 15. Công tác quốc tế thanh niên
 16. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam với các nước láng giềng, đẩy mạnh hợp tác đào tạo cán bộ và trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức Đoàn; tăng cường giao lưu thanh niên biên giới. Tham gia và đóng góp tích cực cho các diễn đàn, hội thảo, hội nghị về thanh niên trong các cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên; đẩy mạnh hợp tác song phương với các nước thành viên ASEAN. Triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác theo thỏa thuận hiện có với các nước lớn có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Nga, Mỹ….). Tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới. Phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết với Đoàn TNCS Cu Ba, Đoàn TNCS Lê Nin; phát triển quan hệ với các tổ chức thanh niên của các Đảng có quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam.
 17. Cập nhật và hoàn thiện bộ tài liệu giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các hội thành viên. Thường xuyên cập nhật trang thông tin điện tử tiếng Anh của Trung ương Đoàn. Phối hợp các Ban, Bộ, ngành, đơn vị liên quan thường xuyên cung cấp các thông tin về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Cộng đồng chung ASEAN, tình hình Biển Đông, tình hình khu vực và thế giới. Xây dựng bộ sản phẩm tuyên tuyền đối ngoại (sách, video, brochure).
 18. 5 Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của thanh thiếu niên Việt Nam”. Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại thanh niên cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Định hướng, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động quốc tế thanh niên.
 19. 5 Kết nối, định hướng, hướng dẫn hoạt động cho các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đối với các tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài. Vận động, kết nối trí thức trẻ Việt Nam ở ngoài nước có nhiều hoạt động thiết thực hướng về Tổ quốc. Thành lập mới tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại một số nước có đông sinh viên Việt Nam đang theo học.
 20. Khai thác các dự án phục vụ cho phong trào thanh thiếu nhi, tập trung các lĩnh vực liên quan đến kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế, công dân tích cực, công dân toàn cầu, khởi nghiệp, phát triển cộng đồng, môi trường và phát triển bền vững, đào tạo lãnh đạo trẻ. Phát huy năng lực triển khai dự án của các Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
 21. Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

* Công tác cán bộ đoàn

 1. Ban hành Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về công tác cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2018 – 2022. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp đảm bảo tính chủ động, kế thừa và có tính mở, gắn với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ đoàn giai đoạn 2018 – 2022. Triển khai chủ trương tăng cường đi cơ sở; dự sinh hoạt chi đoàn ở địa bàn dân cư đối với cán bộ đoàn cấp Trung ương, cấp tỉnh (cán bộ đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh 01 năm tối thiểu có 02 tháng công tác tại cơ sở).
 2. 61. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng tiến hành sơ kết việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng sửa đổi, bổ sung (nếu có), hướng dẫn thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn trong giai đoạn 2018-2022.
 3. 62. Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022”. Phát huy Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp; tăng cường kết nối, phối hợp giữa Học viện Thanh thiếu niên và các trường chính trị các tỉnh, thành trong tập huấn cán bộ Đoàn các cấp.
 4. 63. Ban hành quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện và chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội.
 5. 64. Định kỳ tổ chức các cuộc thi, hội thi bí thư chi đoàn, Đoàn cơ sở giỏi. Hằng năm, khen thưởng, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc; Trung ương Đoàn tổ chức trao Giải thưởng Lý Tự Trọng vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

* Công tác đoàn viên

 1. 65. Tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, chủ điểm.
 2. 66. Nâng cao chất lượng đoàn viên mới. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào Đoàn. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 5 triệu đoàn viên. Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên trang trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp cho đoàn viên mới. Ban hành bộ tài liệu, công cụ cho cơ sở Đoàn để tổ chức các lớp bồi dưỡng thanh niên vào Đoàn.
 3. 67. Đổi mới công tác quản lý đoàn vụ theo hướng đơn giản, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, thu và sử dụng Đoàn phí. Nghiên cứu sửa đổi mẫu thẻ đoàn viên, sổ đoàn viên.
 4. 68. Triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022. Hằng năm ban hành hướng dẫn triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn.
 5. 69. Ban hành Hướng đánh giá tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên; xếp loại tổ chức đoàn và đoàn viên. Hằng năm hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên. Ban hành Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú theo quy định Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI.

* Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn

 1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 NQ/TWĐTN ngày 09/9/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”. Xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02 giai đoạn 2018 – 2022.
 2. 71. Tham mưu cấp ủy sắp xếp tổ chức, bộ máy của Đoàn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghiên cứu phương án sắp xếp mô hình tổ chức của chi đoàn trên địa bàn dân cư theo hướng phù hợp tình hình thực tiễn. Đổi mới một số mô hình tổ chức đoàn như: thành lập các chi đoàn khu chung cư; phát triển tổ chức Đoàn tại nơi cư trú của lao động nhập cư (khu nhà trọ), nhà lưu trú công nhân.
 3. Ban hành Kế hoạch phát triển và củng cố các tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Xây dựng Hướng dẫn thực hiện mô hình “cơ sở Đoàn 3 chủ động”.
 4. Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn hằng tháng và sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm. Phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; khắc phục tình trạng hình thức và độc thoại một chiều trong sinh hoạt Đoàn. Xây dựng Hướng dẫn thí điểm tổ chức sinh hoạt Đoàn toàn xã, phường, thị trấn tại một số địa bàn đặc thù. Thực hiện nghiêm việc đeo huy hiệu Đoàn, mặc áo Thanh niên Việt Nam trong sinh hoạt và hoạt động của Đoàn.
 5. Xây dựng phần mềm công tác tổ chức xây dựng Đoàn cấp tỉnh đảm bảo tính liên thông, tương tác và cập nhật thường xuyên.

* Công tác kiểm tra, giám sát

 1. Thực hiện kiểm tra định kỳ, giám sát theo chuyên đề, đột xuất. Tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chủ trương công tác của ban chấp hành, ban thường vụ đoàn các cấp. Hằng năm, ban hành kế hoạch kiểm tra với nội dung cụ thể.
 2. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

* Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

 1. Tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn, đoàn viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm và có hành động cụ thể tham gia xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam thực sự vững mạnh. Các cấp bộ đoàn bố trí cán bộ đoàn trực tiếp làm thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, tăng cường định hướng chính trị cho các hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Triển khai chủ trương mỗi đoàn viên giúp đỡ ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 1+1).
 2. Củng cố tổ chức, chấn chỉnh hoạt động Hội cấp huyện, cấp cơ sở. Tổ chức các hoạt động phù hợp với từng đối tượng thanh niên, xuất phát từ các nhu cầu cơ bản của thanh niên; đảm bảo trong nhiệm kỳ tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%. Tiếp tục nghiên cứu và đổi mới mô hình tổ chức, nhiệm kì đại hội và tên gọi các cấp lãnh đạo của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam.
 3. Tổ chức các hoạt động tập hợp, hỗ trợ và chăm lo thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Tập trung phát triển các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo ngành nghề, sở thích tại các địa bàn chưa có cơ sở Đoàn, Hội phù hợp với tình hình thực tế địa bàn, khu vực và bản sắc tín ngưỡng, điều kiện, hoàn cảnh của thanh niên. Kết nối hoạt động với các tổ chức thanh niên trong nước có tôn chỉ mục đích phù hợp với mục tiêu của Hội.
 4. Triển khai Chương trình phối hợp về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2018 – 2022. Xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

VII. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

 1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp.
 2. Triển khai các giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở. Kịp thời theo dõi, thống kê, có giải pháp phù hợp hàng năm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giới thiệu 01 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đảm bảo ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.
 3. Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với thanh thiếu nhi. Tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên.
 4. Chủ động giới thiệu cán bộ có chất lượng để bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị – xã hội các cấp.
 5. Phối hợp và triển khai có hiệu quả Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, giữa Ủy ban nhân dân với Ban Chấp hành Đoàn các cấp, các chương trình phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên.
 6. Hằng năm, cấp bộ Đoàn căn cứ dự thảo văn bản, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước, địa phương đăng ký xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp phản biện xã hội phù hợp với kế hoạch, yêu cầu phản biện của cơ quan, tổ chức cần phản biện và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Thực hiện phản biện xã hội đối với cơ chế, chính sách của một số cơ quan nhà nước liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.
 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 8. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 9. Cùng với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành chương trình làm việc toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm.
 10. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các cơ chế, chính sách; phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội xây dựng các chương trình phối hợp làm cơ sở cho việc thực hiện các nội dung công tác.
 11. Phân công các ban, đơn vị khối phong trào:

– Ban Tuyên giáo: chủ trì tham mưu các nội dung: “Công tác tuyên truyền, giáo dục”; “Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” (trực tiếp tham mưu nội dung Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo); “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

– Ban Tổ chức: chủ trì tham mưu các nội dung: “Công tác cán bộ Đoàn”; “Công tác đoàn viên”; “Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn”; “Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị”.

– Ban Kiểm tra: chủ trì tham mưu nội dung “Công tác kiểm tra, giám sát”. Phối hợp tham mưu nội dung “Công tác Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị”.

– Ban Thanh niên công nhân và đô thị: chủ trì tham mưu các nội dung: “Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh”, “Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo” (trực tiếp tham mưu nội dung Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân), “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”. Phối hợp tham mưu các nội dung: “Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh”, “Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt”, “Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư”.

– Ban Thanh niên nông thôn: chủ trì tham mưu các nội dung: “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh”, “Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt”. Phối hợp tham mưu các nội dung: “Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

– Ban Thanh niên xung phong chủ trì tham mưu nội dung “Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án và cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ”.

– Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên: chủ trì tham mưu các nội dung: “Phong trào Thanh niên tình nguyện” (trực tiếp tham mưu nội dung “Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội”, “Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”), “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”. Phối hợp tham mưu nội dung “Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt”.

– Ban Thanh niên trường học: chủ trì tham mưu các nội dung: “Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học”, “Đồng hành với thanh niên trong học tập”. Phối hợp tham mưu các nội dung: “Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

– Ban Công tác thiếu nhi: chủ trì tham mưu Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

– Ban Quốc tế chủ trì tham mưu nội dung “Công tác quốc tế thanh niên”.

– Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp tham mưu nội dung Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, công tác quốc tế thanh niên.

– Văn phòng Trung ương Đoàn chủ trì tham mưu theo dõi việc thực hiện Chương trình hành động.

 1. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.
 2. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trước ngày 31 tháng 3 năm 2018. Tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về Trung ương Đoàn.

III. Tiến độ thực hiện

– Tháng 01/2018: Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

– Trước ngày 31/3/2018: Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

– Tháng 6/2020: Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

– Tháng 10/2022: Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay1,623
 • Tháng hiện tại22,137
 • Tổng lượt truy cập6,037,147

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây